Veelgestelde vragen

 • Herhaalrecepten
  • Wat wordt verstaan onder een herhaalmedicatie

   Hiermee wordt medicatie bedoeld die u eerder van de (huis)arts voorgeschreven heeft gekregen. Meestal is dit medicatie die u langdurig moet gebruiken. Neemt u contact op met de assistente wanneer u twijfelt of u het betreffende medicijn (zonder direct telefonisch overleg of spreekuur bezoek) herhaald mag worden. Dit geldt zeker voor medicatie die u langer dan een jaar niet heeft gebruikt.

  • Kunnen de medicijnen niet voor langer dan 3 maanden worden voorgeschreven

   Per recept worden de kosten van geneesmiddelen maximaal vergoed voor een periode van:

   - 15 dagen indien het een nieuw medicijn betreft

   - 15 dagen indien het geneesmiddel ter bestrijding van een acute aandoening met antibiotica of chemotherapie betreft

   - 90 dagen (3 maanden) indien het geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische aandoeningen, met uitzondering van rustig makers, slaapmiddelen en angstremmers

   - Een jaar indien het om de anticonceptie pil gaat ( sinds 01-01-2004)

   - 30 dagen in alle overige gevallen

  • Mag ik ook herhaalrecepten aanvragen die ik eerder van de specialist heb gehad

   Indien u eerder medicatie van uw specialist heeft gehad en u heeft afgesproken met de specialist dat u dit voortaan bij de huisarts mag aanvragen, kunt u deze medicatie bij uw huisarts aanvragen. Dit kunt u doen door de assistente te bellen en haar te vragen deze medicatie uit te schrijven. Zij zal dan in overleg met uw huisarts een recept maken en dit naar de apotheek sturen. 

   Wanneer u deze medicatie voor een 2e keer bij de huisarts wil aanvragen kan dit gewoon door een herhaalrecept aan te vragen op deze website of door telefonisch het bandje in te spreken, keuze 3.

 • Onderzoek
  • Hoe kan ik het beste urine opvangen

   Wanneer u urine wilt inleveren kunt u het beste letten op de volgende dingen:

   • - het beste kunt u ochtendurine opvangen

   • - de schaamstreek met water wassen

   • - daarna de middelste stroom urine opvangen in een schoon en droog potje

   • - urinepotje graag voorzien van naam en geboortedatum

   • - deze het liefst binnen 2 uur bij de balie afgeven of wanneer dit niet lukt in de koelkast bewaren en maximaal binnen 24 uur bij de balie afgeven

   • - wilt u ook de klachten aan de doktersassistente doorgeven

    

   Bij kinderen die niet zindelijk zijn:

   • - bij de apotheek plaszakje kopen

   • - de schaamstreek met water wassen

   • - het zakje rond de schaamstreek plakken

   • - iedere 10 min kijken of er al geplast is

   • - urine overgieten in een schoon en droog potje

   • - urinepotje graag voorzien van naam en geboortedatum

   • - deze het liefst binnen 2 uur bij de balie afgeven of wanneer dit niet lukt in de koelkast bewaren en maximaal binnen 24 uur bij de balie afgeven

   • - wilt u ook de klachten aan de doktersassistente doorgeven

    

  • Wanneer kan ik bellen voor uitslagen? (bloed, röntgen of ander onderzoek)

   Graag vragen wij u na 10.00 uur te bellen voor uitslagen van eerder gedaan onderzoek. Voor die tijd zijn de doktersassistentes druk met afspraken maken.

   De bloeduitslagen zijn meestal 2 werkdagen later bekend. Dit geldt ook voor röntgen- en echo onderzoek.

  • Ik slik de pil en denk dat ik zwanger ben, kan ik een zwangerschapstest doen

   Als u vermoedt dat u zwanger bent, kunt u elke dag een zwangerschapstest doen, vanaf de dag dat u ongesteld had moeten worden. Het maakt voor de test niet uit of u de pil slikt of niet.

 • Keuringen
  • Kan ik bij mijn huisarts terecht voor een keuring

   Nee, uw huisarts verricht geen keuringen. Wij vinden dat een keuring door een onafhankelijk arts gedaan moet worden. Verwarrend is dat het CBR aangeeft dat u de rijbewijskeuring wél door de eigen huisarts kunt laten doen.

 • Medische verklaringen
  • Kan de huisarts een verklaring geven voor het annuleren van mijn reis of afwezigheid van school of werk door ziekte of andere klachten

   Nee. Vanuit de beroepsgroep van artsen is er een afspraak gemaakt dat de huisarts in principe geen medische informatie verstrekt aan derden, aangezien deze vertrouwelijk is. De huisarts kan dus geen verklaring geven waarom een bepaalde ziekte of klacht geleid heeft tot annulering of afwezigheid. U kunt wel een uitdraai uit uw eigen medisch dossier krijgen van de objectieve medische gegevens met betrekking tot die klacht. Ook kunnen wij u een formulier meegeven waarop staat dat wij geen verklaringen mogen geven.

   Dit formulier kunt u ook vinden op deze site, zie in de linker kolom medische verklaring.

 • Verwijzing naar het ziekenhuis
  • Kan de dokter mijn afspraak in het ziekenhuis vervroegen

   Als de huisarts vindt dat uw probleem met voorrang moet worden bekeken, dan kan deze in het ziekenhuis een spoedafspaak maken. Daartoe dient hij wel te overleggen met de specialist om deze spoedinvulling te verantwoorden. Voor alle overige klachten die minder spoedeisend, maar wel hinderlijk zijn, heeft de huisarts geen invloed op de wachtlijsten van de ziekenhuizen. U kunt wel contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze heeft een speciale helpdesk die kan bemiddelen in wachttijden. Ook kunnen zij eventueel in een ander ziekenhuis een snellere afspraak maken.

 • Verzorgingstehuis
  • Hoe komt vader en/of moeder in het verzorgingstehuis

   Tegenwoordig kun je je niet meer in laten schrijven voor bejaardenhuis/verzorgingshuis. Er moet eerst een indicatie komen. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) verzorgt deze indicaties. Daarna is het afhankelijk van indicatie, urgentie en beschikbaarheid hoe snel men een plaats kan krijgen. Het CIZ vraagt wel de medische gegevens op bij de huisartsen, maar de huisartsen hebben verder geen invloed op de snelheid van plaatsing.