Patienttevredenheidsonderzoek

In juni 2016 is er in Medisch Centrum Molenzoom en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de openingstijden en de telefonische bereikbaarheid van het centrum. De bezoekers van het centrum ontvingen daarvoor een vragenformulier en werden gevraagd deze in te vullen. Van de 200 uitgedeelde vragenlijsten zijn er 179 retour ontvangen; een respons van 89,5%.

Medisch Centrum Molenzoom is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze uren houden onder andere de huisartsen, maar ook andere zorgverleners, spreekuren. De apotheek is tot 17.30 uur geopend, diverse andere zorgverleners hebben avondspreekuren.

Een overgrote meerderheid van 81% heeft aangegeven tevreden te zijn met de huidige openingstijden van het centrum. De telefonische bereikbaarheid scoort daarnaast met 81% ook zeer hoog. Daarmee laat u als bezoeker zien tevreden te zijn met onze openingstijden en bereikbaarheid.

Zie ook het resultaat van de vragenlijst in Infographic

Wij danken u voor uw deelname aan het onderzoek!

 


19-10-2016