Beroepsgeheim en Privacy

Alle medewerkers van de huisartsenpraktijken hebben beroepsgeheim. In de praktijk is een privacyreglement aanwezig. Dit regelt de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Het reglement ligt in de praktijk ter inzage.