Schengenverklaring

Geneesmiddelen mee op reis

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen, een schengenverklaring of een engelstalige medische verklaring. Hieronder is alle informatie terug te vinden over reizen met deze geneesmiddelen. 

Voor welke geneesmiddelen heb ik een verklaring nodig?

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis. Hieronder vindt u de complete lijsten van middelen die onder de Opiumwet vallen:

Twijfelt u over de stofnaam in uw geneesmiddel, raadpleeg uw arts of apotheek. 

Schengenverklaring

Een Schengenverklaring is nodig om te reizen met geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen
binnen het Schengengebied.

Doorloop onderstaande stappen om een Schengenverklaring aan te vragen. Houd rekening met een maximale doorlooptijd tijdens de zomerperiode van vier weken.

 1. Download de schengenverklaring en vul onderdeel B in.

 2. Vraag de voorschrijvend arts deel A en C in te vullen.

 3. Stuur uw aanvraag voor een Schengenverklaring naar CAK: U krijgt uw verklaring in maximaal vier weken retour. Neem deze verklaring mee op reis.

  • Per post:

   CAK i.o Ministerie van Volsgezondheoid, Welzijn en Sport 

   Postbus 84015

   2508 AA DEN HAAG

 

 

Reizen buiten het Schengengebied

Engelstalige medische verklaring

In landen buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig die is opgemaakt en ondertekend door de voorschrijvend arts.

Wat is een Engelstalige medische verklaring?

In een medische verklaring verklaart de arts dat de patiënt geneesmiddelen met een opiumwetmiddel als bestanddeel gebruikt vanwege een bepaalde aandoening.

Deze verklaring wordt opgesteld door de arts in briefvorm en moet in het Engels geschreven te zijn.