Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ) in Medisch Centrum Molenzoom

 Wat is POH-GGZ?

De praktijkondersteuner GGZ (GeestelijkeGezondheidsZorg)en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van patiënten met psychische klachten zoals somberheid, angst, stress/spanning, werkgerelateerde problematiek, onverklaarbare lichamelijke klachten en/of hulp bij het verwerken van het verlies van een dierbare. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
Bij medisch centrum Molenzoom werken praktijkondersteuner GGZ Heidi Habben Jansen en Yolanda Ducaneaux.

 Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen?

De praktijkondersteuner brengt samen met u uw klachten en vragen in kaart. Soms zal een kortdurende behandeling (5-8 gesprekken) voldoende zijn. In andere gevallen kunt u verwezen worden naar een psycholoog zoals Gea Procee of Steven van Dijk, met wie wij een samenwerkingsverband hebben. Ook kunt u verwezen worden naar de 2de lijn, zoals bijvoorbeeld Altrecht of een vrijgevestigde psychotherapeut. Sinds 2014 wordt de hulp van een psycholoog of GGZ-instelling alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose.
Soms is een combinatie van gesprekken en medicatie nodig, dit gebeurt in samenspraak met de huisarts.

 Hoe gaat het in zijn werk?

Na overleg met uw huisarts kan u worden ingepland voor een eerste gesprek. Het eerste gesprek duurt 60 minuten, een vervolgafspraak 45 minuten.
De POH-GGZ zal samen met u een overzicht maken van de klachten, maar ook van de omstandigheden die daarbij een rol spelen. Vaak zult u een vragenlijst (Ksyos) per (beveiligde) mail toegezonden krijgen om uw klachten verder in kaart te brengen en om in de gaten te houden hoe uw klachten zich ontwikkelen. Hierna worden er vervolgafspraken bij de POH GGZ gemaakt en opdrachten meegegeven waar u ook thuis mee verder aan de slag kunt.
De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De POH GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

 Welke kosten zijn hieraan verbonden?

De gesprekken met de POH-GGZ worden volledig vergoed door de basiszorg Huisartsgeneeskunde. U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen.

 Wat als ik verhinderd ben?

Indien u verhinderd bent, dan dient u de gemaakte afspraak van te voren af te zeggen. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. Indien u niet tijdig afzegt kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekering.

 Wanneer is de POH-GGZ aanwezig?

Mw. Heidi Habben-Jansen is aanwezig op maandag en woensdag. Mw Yolanda Ducaneaux is aanwezig  van maandag t/m donderdag.