Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ)

Wat is POH GGZ?                                                                                                      
De praktijkondersteuner GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van patiënten met psychische klachten zoals somberheid, angst, stress/spanning, werkgerelateerde problematiek, onverklaarbare lichamelijke klachten en/of hulp bij het verwerken van het verlies van een dierbare. 

Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen?                                                                          
De POH GGZ brengt samen met u uw klachten en vragen in kaart. Soms zal een kortdurende behandeling (5-8 gesprekken) voldoende zijn. In andere gevallen kunt u verwezen worden naar de Generalistische-Basis GGZ zoals een GZ psycholoog met wie wij een samenwerkingsverband hebben. Ook kunt u verwezen worden naar de specialistische GGZ of een vrijgevestigde psychotherapeut.                                                                          
De POH-GGZ biedt ook nazorg na behandeling in de GGZ en overbruggingscontacten als u op een wachtlijst staat voor behandeling.

 Wat is de werkwijze van de POH-GGZ?                                                                            
Na overleg met uw huisarts kan u worden ingepland voor een intakegesprek bij de POH GGZ. U krijgt vooraf een email met een link om digitaal een 4DKL vragenlijst in te vullen. De 4DKL vragenlijst stelt 50 vragen over stress, somberheid, angstklachten en lichamelijke klachten.

Het eerste gesprek is een intakegesprek waarbij nader onderzocht wordt wat de aard en oorzaak van de klachten zijn. Aan de hand van dit gesprek en de 4DKL vragenlijst wordt er een vervolgstappenplan opgesteld. Hierbij wordt besproken of de behandeling bij de POH GGZ kan plaatsvinden, of dat het nodig en wenselijk is om u door te verwijzen.

De begeleiding en behandeling bij de POH GGZ bestaat verder uit:

 • Het geven van psycho-educatie, wat bestaat uit het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en adviezen over een psychische stoornis.
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren. Door middel van de gesprekken en huiswerkopdrachten werkt u aan het verminderen van uw klachten.
 • eHealth, online zelfhulpprogramma waarmee u thuis met behulp van PC/laptop aan u klachten kan werken, op u eigen tempo.
 • Preventie, wat zich richt op het voorkomen en/of vroegtijdig herkennen van klachten zodat u zelf interventies kan inzetten om verdere terugval te voorkomen.

 

 

eHealth                                                                                                                                    
De POH GGZ maakt gebruik van eHealth in de behandeling van psychische klachten. eHealth betekent online zelfhulp en er wordt gewerkt met de programma’s van Therapieland. De programma’s zijn opgebouwd uit video’s waarin een GZ psycholoog te zien is die patiënten door de sessies heen begeleidt door middel van educatie en opdrachten. De reacties van patiënten die met Therapieland werken zijn positief. Het wordt als prettig ervaren dat men het programma thuis in eigen tempo kan volgen en op een interactieve manier met hun klachten aan de slag kan. De programma’s die vaak worden ingezet zijn gericht op de behandeling van piekeren, angst, stress, assertiviteit, rouwverwerking en slaapproblemen.

Groepstraining                                                                                                                       
De POH GGZ biedt diverse groepstrainingen aan. Deze groepstrainingen zijn bedoeld voor patiënten van huisartsenpraktijk Molenzoom die onder behandeling zijn van de POH GGZ en behoefte hebben aan begeleidingen en ondersteuning in groepsvorm. Er is in totaal een aanbod van zes trainingen:

 1. Training ‘voluit leven’ 9 bijeenkomsten
 2. Training ‘in de put, uit de put’ 6 bijeenkomsten
 3. Training ‘niet piekeren’ 6 bijeenkomsten
 4. Training ‘liever assertiever’ 5 bijeenkomsten
 5. Training ‘angst in de hand’ 8 bijeenkomsten
 6. Training ‘beter slapen’ 5 bijeenkomsten

Hieronder vind u de eerstvolgende trainingen in het najaar van 2017:

Training: assertiviteit i.c.m. niet piekeren

 • Dag: woensdagmiddag
 • Data: augustus-september 2017
 • Tijdstip 15:30-17:00

Training: voluit leven

 • Dag: woensdagmiddag
 • Data: oktober-december 2017
 • Tijdstip 15:30-17:00

Welke kosten zijn hieraan verbonden?                                                                               
De gesprekken met de POHGGZ, eHealth en de groepstrainingen worden volledig vergoed door de basiszorg Huisartsgeneeskunde.

 

Wat als ik verhinderd ben?                                                                                               
Indien u verhinderd bent, dient u de gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders. Indien u niet tijdig afzegt kunnen de kosten hiervan bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekering.

Wanneer is de POH GGZ aanwezig?                                                                          
Yolanda Ducaneaux (psycholoog MSc) werkt maandag en donderdag in De Molen 61 en dinsdag en woensdag in De Molen 83     Heidi Habben Jansen (SPV) werkt maandag in De Molen 83 en woensdag in de Molen 61.

Yolanda en Heidi             

 

Yolanda Ducaneaux en Heidi Habben Jansen